Vuonna 1999 ryhmä vesipelastajia perusti "International Water Rescue Dog Academy vzw":n.
Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää newfoundlandinkoirien ja landseerien luontaisia pelastusvaistoja ja uintitaitoa.

Vuosikymmenien ajan newfoundlandinkoirat ja landseerit olivat tärkein apu hukkuville. Monet ovat ikuisesti kiitollisuudenvelassa näille rohkeille pelastajille, jotka eivät pelänneet myrskyäviäkään meriä.
Nämä pelastajat uhrasivat uskollisuutensa takia jopa henkensä.

Kehittäessä uusia pelastuskeinoja ja koulutettaessa ihmisiä hengenpelastukseen, newfoundlandinkoirien ja landseerien luontaisia kykyjä käytettiin hyväksi. Kiitos vesipelastuksen rotujen pelastusvaistot ja uintitaito säilyivät.

Yhdistyksen päämääränä on ylläpitää, kehittää ja käyttää näitä eläimiä niiden alkuperäisissä tehtävissään, niiden alkuperäisessä ympäristössään. Belgian Rescue Federationin tuella kehitettiin kurssi ja tarpeelliset diplomit. Newfoundlandinkoirat ja landseerit toimivat yhdessä ohjaajansa kanssa ”Water Rescue Dog Team”:inä, avustaen ohjaajaansa vesipelastustoiminnassa.

Newfoundlandinkoirien ja landseerien uintiominaisuudet ovat erityisen hyvät. Ne voivat uida jopa yli kaksi kilometriä ja kannattaa hukkuvaa pinnalla tunnin. Ne pystyvät kuljettamaan kelluvia esineitä hukkuville: pelastusvöitä, naruja ja patukoita. Ne vetävät helposti rantaan veneitä, joissa on jopa 10 ihmistä. Hyisessä vedessä ihminen ei voi pelastaa ilman erikoisvarusteita. Newfoundlandinkoirien ja landseerien on mahdollista toimia kylmissäkin vesissä kaksikerroksisen turkkinsa vuoksi.